Schéi Feierdeeg! | We Play As One

Schéi Feierdeeg! | We Play As One

Den Conseil d’Adminsitration, d’Commission des Jeunes, d’Commission des Dames an d’Communicationséquipe wënschen iech all schéin Feierdeeg, passt op iech op & bleiwt gesond!🎄🎅🏼
Le conseil d’administration, la commission des jeunes, la commission des dames et l’équipe de communication vous souhaitent des joyeuses fêtes!🎄🎅🏼